[socials]

Cartref

Modrwyau

Breichledau

Mwclis

Clustdlysau

Dyluniadau arfer

Barug

Profwch cyfuchliniau synhwyrol 

dyluniadau gemwaith lluniaidd

 

 

Rhyddhewch eich duwies fewnol gyda dyluniadau gemwaith lluniaidd.

 

 

Mwynhewch llawenydd lliw stac modrwy gemau.

Dyma pam rydych chi’n caru Liri:

“…she created something unique that fits perfectly. Incredible quality work and beautiful designs…”
– Joanna Bruneau

“Liri jewellery is absolutely stunning… The quality and craftsmanship is fantastic. Beautiful colours and individual designs”
– Emma Plumb

“Liri -Beautiful, delicate created jewellery that captures the essence of who you are”
– Chantal Blandin de Chalain

“Great designs, great service and great style – 10/10”
– Elaine Hobson

Am Liri

Wedi’i ysbrydoli gan ryddid, llonyddwch a phosibiliadau diddiwedd y byd naturiol. Teimlwch eich hun yn esgyn uwchben y cymylau, yn profi dim byd ond orfoledd, llawenydd a bodlonrwydd, bod dim byd yn eich rhwystro mewn bywyd a bod unrhyw beth yn bosibl i chi.

Fi yw Natalie, sylfaenydd a dylunydd Gemwaith Liri ac rwy’n angerddol ynghylch dylunio gemwaith sy’n eich galluogi chi i deimlo bod dim rhwystrau mewn bywyd. Wedi’i ysbrydoli gan y lonyddwch rydym yn mwynhau yn y byd naturiol, bydd eich ysbryd yn mwynhau profi rhyddid pur yng ngheinder pob un o’m dyluniadau. I ddarllen mwy am sut bydd gemwaith Liri yn trawsnewid y ffordd ‘rydych yn teimlo, a’r ysbrydoliaeth tu ôl i bob dyluniad ‘wi’n creu i chi, cliciwch fan hyn